de zon niet in het water kunnen zien schijnenDe zon niet in het water

kunnen zien schijnen

Psychologische zangbegeleiding


Jaloezie kan iemand beheersen,  het zelfvertrouwen ondermijnen en relaties beschadigen. Het veroorzaakt gevoelens van minderwaardigheid, woede en frustratie, en leidt tot een voortdurende vergelijking met iemand anders. 


Het belemmert persoonlijke groei en welzijn, verlegt de focus  van eigen prestaties naar de prestaties van anderen. 


Jaloezie  is een emotionele valkuil die iemand gevangen houdt in een cirkel van ontevredenheid en verbittering.


Behandeling  door Zangpsycholoog Henk Kooij, om deze vicieuze cirkel te doorbreken en de onderliggende oorzaken aan te pakken, is mogelijk. 


Met tijd en ondersteuning kunt u  weer een bezield welzijn ervaren. Leer de jaloezie  overwinnen.